Rapport om brugen af Tungutorg det første år

(29. marts 2008 – 31. marts 2009)Rapporten kan også fås som et Word-dokument eller PDF

Tungutorgs webserver blev åbnet for almen og gratis adgang på Internettet den 29. marts 2008 ved en præsentationsforelæsning af Stefán Briem i Nordens Hus i Reykjavik. Tungutorg har fungeret næsten uafbrudt siden, med undtagelse af 12 hele dage, 11. marts – 23. marts 2009, da den var ude af drift på grund af maskinfejl. Oversigt over brugen af Tungutorg vises her i fem tabeller.

Tungutorg findes på http://www.tungutorg.isTabel 1. Antal job (oversættelse og annotering) og gennemsnitstid pr. job


I løbet af det første år har Tungutorg leveret til brugerne maskinoversættelser af fire slags, foruden annotering af islandsk tekst. Ialt udgør det fem forskellige slags job.


jobtype

antal job

procentvis

gennemsnitstid (s)

engelsk => islandsk

131779

50,0 %

1,069

islandsk => engelsk

85918

32,6 %

3,596

islandsk => dansk

32951

12,5 %

3,194

islandsk tekst => tags

12001

4,5 %

2,158

esperanto => islandsk

1082

0,4 %

0,617

ialt

263731

100,0 %

2,205Tabel 2. Brugen af Tungutorg, angivet ved antal job, fordelt efter måneder

år

måned

antal job

dagligt gennemsnit

2008

april

16248

542

2008

maj

11679

377

2008

juni

10169

339

2008

juli

4751

258

2008

august

7834

253

2008

september

20277

676

2008

oktober

27764

896

2008

november

31873

1062

2008

december

25990

838

2009

januar

37725

1217

2009

februar

42950

1534

2009

marts

24091

1268
Tabel 3. Antal job i de forskellige lande/områder


Ifølge IP-numre er Tungutorgs brugere i dette første år spredt over 69 lande

(eller områder) i fem verdensdele.


land/område

antal

Island

241731

De Forenede Stater (USA)

4973

Storbritannien

3725

Europæiske Union, sted

3104

Danmark

2456

Norge

967

Sverige

900

Ungarn

826

Spanien

453

Vietnam

451

Canada

451

Sydkorea

448

Holland

388

Belgien

266

Indien

202

Brasilien

189

Thailand

175

Australien

159

Chile

155

Japan

147

Finland

135

Kina

131

Mexico

116

Senegal

109

Tyskland

106

Forenede Arabiske Emirater

95

Frankrig

95

Litauen

92

Schweiz

92

Polen

85

Italien

74

Rusland

74

Irland

72

Ukraine

37

Tyrkiet

36


land/område

antal

Østrig

29

Letland

20

New Zealand

17

Portugal

15

Færøerne

14

Israel

11

Argentina

10

Venezuela

9

Luxembourg

8

Nepal

8

Peru

8

Slovakiet

7

Slovenien

6

Trinidad og Tobago

5

Malaysia

5

Rumænien

5

Liechtenstein

4

Hong Kong

4

Estland

3

Moldova

3

Bulgarien

3

Hviderusland

3

Tjekkiet

3

Ghana

2

Saudi-Arabien

2

Costa Rica

2

Cambodja

2

Ecuador

2

Taiwan

1

Columbia

1

Kenya

1

Kirgisistan

1

Singapore

1

Kuwait

1Tabel 4. Antal job i 40 lande/områder med den største brug, fordelt efter jobtyper.


land/område

eng => isl

isl => eng

isl => dan

esp => isl

annot.

ialt

Island

125854

78529

28346

1043

7959

241731

De Forenede Stater

931

1066

28

6

2942

4973

Storbritannien

440

711

2544

4

26

3725

Europæiske Union, st.

1095

1469

520

3

17

3104

Danmark

762

745

923

3

23

2456

Norge

312

291

358


6

967

Sverige

248

478

161

4

9

900

Ungarn

319

500

2


5

826

Spanien

258

123

12

3

57

453

Vietnam
451

451

Canada

163

281

1

1

5

451

Sydkorea

448

448

Holland

64

317

1

2

4

388

Belgien

77

185

4266

Indien

20

180


1

1

202

Brasilien

61

6167

189

Thailand

55

5961

175

Australien

38

119


1

1

159

Chile

57

92


3

3

155

Japan

35

104

5


3

147

Finland

69

48

17


1

134

Kina

21

128

131

Mexico


5111

116

Senegal

70

39
109

Tyskland

55

3219

106

Frankrig

25

55


2

13

95

Foren. Arab. Emirater

3

90

1


1

95

Litauen

7

85
92

Schweiz

49

29

1492

Polen

21

2044

85

Italien

26

46

1


1

74

Rusland

642

8

74

Irland

15

56

171

Ukraine

37

37

Tyrkiet

26

10
36

Østrig

8

19

229

Letland

11

63

20

New Zealand

4

13
17

Portugal

5

10
15

Færøerne

5

2

6


1

14


Tabel 5. Antal job fordelt efter antal ord i kildeteksten og efter jobtyper


antal ord

eng => isl

isl => eng

isl => dan

esp => isl

annotering

1

59688

28672

14809

441

8330

2

11908

7885

2693

84

262

3

6425

6799

2087

152

301

4

4937

5586

1733

64

431

5

3781

4415

1395

42

650

6

3245

3536

1105

33

763

7

2658

2924

872

15

493

8

2316

2400

709

20

267

9

1939

1931

575

15

97

10

1742

1604

483

8

25

11– 20

10528

8330

2416

66

115

21– 30

4975

3106

1046

28

40

31– 40

2671

1656

606

17

24

41– 50

1811

1180

462

14

18

51–100

5347

3197

1150

52

61

101–150

2841

1370

427

13

35

151–200

1883

766

188

8

14

201–250

1312

367

92

6

12

251–300

990

138

59

2

6

> 300

521

36

27

0

1

største antal

430

339

354

272

309Reykjavik, 1. april 2009


Stefán Briem

stbr@simnet.is