Rapport om brugen af Tungutorg det 2. driftsår


(1. april 2009 – 31. marts 2010)Rapporten kan også fås som et Word-dokument eller PDF

Tungutorgs webserver blev åbnet for almen og gratis adgang på Internettet den 29. marts 2008. En rapport for det første driftsår kan også fås på Tungutorgs web.


I det 2. driftsår blev processeringshastigheden fordoblet efter forbedring af maskinel og programel, tilladt længde af tekst blev forøget fra 2000 til 10000 karakterer, nogle fejl blev rettet og ordlister blev udvidet, mest for dansk og esperanto. Oversigt over brugen af Tungutorg i det 2. driftsår vises her i fem tabeller.


Tungutorg findes på http://www.tungutorg.isTabel 1. Antal job (oversættelse og annotering) og gennemsnitstid pr. job


I løbet af det 2. driftsår har Tungutorg leveret til brugerne maskinoversættelser af fire slags, foruden annotering af islandsk tekst. Ialt udgør det fem forskellige slags job.


jobtype

antal job

procentvis

gennemsnitstid (s)

engelsk => islandsk

144016

50,4 %

0,615

islandsk => engelsk

105879

37,0 %

1,439

islandsk => dansk

29979

10,5 %

1,529

islandsk tekst => tags

5083

1,8 %

0,551

esperanto => islandsk

874

0,3 %

0,496

ialt

285831

100,0 %

1,015Tabel 2. Brugen af Tungutorg, angivet ved antal job, fordelt efter måneder

år

måned

antal job

dagligt gennemsnit

2009

april

34714

1157

2009

maj

13480

435

2009

juni

18367

612

2009

juli

17707

571

2009

august

20850

673

2009

september

32663

1089

2009

oktober

32745

1056

2009

november

34926

1164

2009

december

16326

527

2010

januar

20915

675

2010

februar

20297

725

2010

marts

22053

711


Tabel 3. Antal job i de forskellige lande/områder


Ifølge IP-numre er Tungutorgs brugere i dette 2. år spredt over 63 lande

(eller områder) i fem verdensdele.


land/område

antal

Island

256351

Europæiske Union, sted

7468

Danmark

6338

De Forenede Stater (USA)

3336

Storbritannien

2061

Ungarn

1864

Norge

1223

Kroatien

1072

Canada

1056

Tyskland

828

Holland

481

Spanien

423

New Zealand

373

Sverige

336

Østrig

305

Guatemala

202

Belgien

188

Frankrig

178

Forenede Arabiske Emirater

138

Indien

89

Irland

89

Polen

89

Australien

80

Japan

67

Thailand

62

Finland

45

Kenya

43

Italien

42

El Salvador

39

Færøerne

39

Litauen

35

Sydkorea

34


land/område

antal

Portugal

29

Rusland

29

Argentina

25

Rumænien

24

Schweiz

21

Grønland

20

Venezuela

16

Brasilien

13

Puerto Rico

10

Jugoslavien

7

Tjekkiet

7

Ukraine

7

Chile

6

Filippinerne

6

Algeriet

5

Qatar

5

Kina

5

Letland

5

Nigeria

4

Tyrkiet

4

Ghana

3

Israel

3

Luxembourg

3

Estland

2

Hong Kong

2

Moldova

2

Singapore

2

Indonesien

1

Kasakhstan

1

Mexico

1

Senegal

1
Tabel 4. Antal job i 40 lande/områder med den største brug, fordelt efter jobtyper.


land/område

eng => isl

isl => eng

isl => dan

esp => isl

annot.

ialt

Island

133639

92566

28065

807

1274

256351

Europæiske Union, st.

3923

3130

374

24

17

7468

Danmark

1226

811

822

1

3478

6338

De Forenede Stater

1299

1781

7

7

242

3349

Storbritannien

873

1056

114

12

6

2061

Ungarn

666

1183

8

1

6

1864

Norge

318

454

437

7

7

1223

Kroatien

173

899
1072

Canada

203

846

3

3

1

1056

Tyskland

390

429

6

1

2

828

Holland

39

438

2


2

481

Spanien

168

195

10

6

44

423

New Zealand

9

360

2

1

1

373

Sverige

192

121

21

1

1

336

Østrig

26

279
305

Guatemala

43

157

2202

Belgien

6

182
188

Frankrig

40

137

1178

Foren. Arab. Emirater

67

71
138

Indien

13

76
89

Irland

41

462

89

Polen

39

50
89

Australien

22

55

380

Japan

20

47
67

Thailand

19

43
62

Finland

32

13
45

Kenya

21

22
43

Italien

21

21
42

El Salvador

37

2
39

Færøerne

30

5

439

Litauen

5

30
35

Sydkorea

33

1
34

Portugal

1

26

229

Rusland

28

1
29

Argentina

25

25

Rumænien

3

21
24

Schweiz

8

13
21

Grønland

9

11
20

Venezuela

16

16

Brasilien

7

6
13


Tabel 5. Antal job fordelt efter antal ord i kildeteksten og efter jobtyper


antal ord

eng => isl

isl => eng

isl => dan

esp => isl

annotering

1

80759

47987

13245

438

875

2

14479

9606

3047

93

179

3

6422

6618

2253

70

295

4

4477

5337

1717

45

201

5

3483

4335

1377

25

193

6

2683

3422

1050

27

196

7

2245

2684

832

16

223

8

1907

2157

679

12

247

9

1658

1900

513

16

279

10

1481

1543

427

9

190

11– 20

7973

8183

1971

48

1253

21– 30

4009

3079

737

20

515

31– 40

1997

1754

378

5

220

41– 50

1435

1187

271

4

77

51–100

3629

2995

791

23

62

101–150

1822

1262

288

13

13

151–200

1016

664

128

3

8

201–250

622

353

69

3

5

251–300

448

230

50

1

15

301–350

284

111

18

0

5

351–400

142

56

12

0

3

401–450

100

41

2

0

0

451–500

84

29

1

0

0

> 500

225

49

13

0

8

største antal

1882

1449

789

288

789Reykjavik, 2. april 2010


Stefán Briem

stbr@simnet.is