Rapport om brugen af Tungutorg det 3. driftsår

 

(1. april 2010 – 31. marts 2011)Rapporten kan også fås som et Word-dokument eller PDF

 

 

Tungutorgs webserver blev åbnet for almen og gratis adgang på Internettet den 29. marts 2008. Rapporter for de forrige driftsår kan også fås på Tungutorgs web.

 

I det 3. driftsår var tilladt længde af tekst til hvert job 10000 karakterer, uændret hele året. Nogle fejl blev rettet og ordlister blev udvidet. Oversigt over brugen af Tungutorg i det 3. driftsår vises her i fem tabeller.

 

Tungutorg findes på  http://www.tungutorg.is

 

 

Tabel 1.  Antal job (oversættelse og annotering) og gennemsnitstid pr. job

 

I løbet af det 3. driftsår har Tungutorg leveret til brugerne maskinoversættelser af fire slags, foruden annotering af islandsk tekst. Ialt udgør det fem forskellige slags job.

 

 jobtype

  antal job

 procentvis

 gennemsnitstid (s)

 engelsk => islandsk

       65679

    27,5 %

0,334

 islandsk => engelsk

       42672

    17,8 %

0,386

 islandsk => dansk

       13559

      5,7 %

0,616

 islandsk tekst => tags

     116445

    48,7 %

0,297

 esperanto => islandsk

           697

      0,3 %

0,228

                          ialt

     239052

  100,0 %

0,341

 

 

Tabel 2.  Brugen af Tungutorg, angivet ved antal job, fordelt efter måneder

  år

 måned

 antal job

 dagligt gennemsnit

2010

 april

      129811

                    4327

2010

 maj

       20024

                      646

2010

 juni

         5698

                      190

2010

 juli

         6097

                      197

2010

 august

         8966

                      289

2010

 september

       13047

                      435

2010

 oktober

       11674

                      377

2010

 november

       11424

                      381

2010

 december

         7319

                      236

2011

 januar

         8486

                      274

2011

 februar

         8347

                      298

2011

 marts

         8159

                      263

 

Tabel 3.  Antal job i de forskellige lande/områder

 

Ifølge IP-numre er Tungutorgs brugere i dette 3. år spredt over 56 lande

(eller områder) i fem verdensdele.

 

 land/område

 antal

 Danmark

116343

 Island

112483

 Kroatien

3278

 Canada

1571

 Ungarn

1155

 Frankrig

701

 De Forenede Stater (USA)

620

 Sverige

467

 Norge

372

 Spanien

249

 Tyskland

206

 Storbritannien

164

 Thailand

      150

 Holland

149

 Polen

139

 New Zealand

119

 Europæiske Union, sted

114

 Rusland

76

 Italien

72

 Kuwait

71

 Australien

63

 Bulgarien

53

 Slovenien

52

 Finland

44

 Japan

38

 Schweiz

37

 Guatemala

29

 Forenede Arabiske Emirater

28

 

 land/område

antal

 Belgien

27

 Portugal

27

 Hong Kong

21

 Ukraine

19

 Grønland

20

 Færøerne

17

 Luxembourg

14

 Irland

10

 Tyrkiet

       10

 Serbien

8

 Chile

4

 Hviderusland

4

 Kina

4

 Letland

4

 Østrig

3

 Tjekkiet

3

 Israel

2

 Litauen

2

 Belize

1

 Iran

1

 Malaysia

1

 Moldova

1

 Namibia

1

 Rumænien

1

 Singapore

1

 Sydafrika

1

 Sydkorea

1

 Vietnam

1

Tabel 4.  Antal job i 38 lande/områder med den største brug, fordelt efter jobtyper.

 

 land/område

eng => isl

isl => eng

isl => dan

esp => isl

 annot.

 ialt

 Danmark

163

75

429

5

115671

116343

 Island

61598

36663

12891

574

757

112483

 Kroatien

997

2281

 

 

 

3278

 Canada

400

1170

1

 

 

1571

 Ungarn

550

479

13

107

6

1155

 Frankrig

302

399

 

 

 

701

 De Forenede Stater

418

197

1

4

 

620

 Sverige

217

229

17

1

3

467

 Norge

125

80

166

 

1

372

 Spanien

103

144

 

 

2

249

 Tyskland

84

119

1

 

2

206

 Storbritannien

59

103

1

 

1

164

 Thailand

76

74

 

 

 

       150

 Holland

192

121

21

1

1

149

 Polen

71

66

2

 

 

139

 New Zealand

12

107

 

 

 

119

 Europæiske Union, st.

81

31

2

 

 

114

 Rusland

71

5

1

 

 

76

 Italien

16

56

 

 

 

72

 Kuwait

57

14

 

 

 

71

 Australien

7

54

 

 

2

63

 Bulgarien

31

 

22

 

 

53

 Slovenien

2

50

 

 

 

52

 Finland

28

16

 

 

 

44

 Japan

35

3

 

 

 

38

 Schweiz

25

12

 

 

 

37

 Guatemala

2

27

 

 

 

29

 Foren. Arab. Emirater

14

12

2

 

 

28

 Belgien

2

25

 

 

 

27

 Portugal

13

14

 

 

 

27

 Hong Kong

21

 

 

 

 

21

 Ukraine

19

 

 

 

 

19

 Grønland

4

9

7

 

 

20

 Færøerne

3

4

4

6

 

17

 Luxembourg

13

1

 

 

 

14

 Irland

3

7

 

 

 

10

 Tyrkiet

2

8

 

 

 

       10

 Serbien

4

4

 

 

 

8

 

Tabel 5.  Antal job fordelt efter antal ord i kildeteksten og efter jobtyper

 

antal ord

eng => isl

isl => eng

isl => dan

esp => isl

annotering

1

40190

27482

6448

388

24020

2

7634

3987

1387

68

14605

3

2784

2387

875

51

6660

4

1723

1561

733

29

5635

5

1250

1053

645

26

4068

6

997

802

502

16

3777

7

820

561

342

17

3762

8

655

442

250

4

3372

9

503

340

200

7

3305

10

478

280

176

2

2905

11–  20

2527

1681

814

19

24667

21–  30

1449

659

323

8

12039

31–  40

714

312

200

8

4850

41–  50

510

191

100

10

1504

51–100

1461

417

262

10

1078

101–150

629

451

113

10

40

151–200

354

107

54

5

27

201–250

243

54

31

4

5

251–300

136

33

10

2

2

301–350

97

17

5

5

0

351–400

63

12

13

2

0

401–450

67

4

34

1

2

451–500

44

5

2

0

6

> 500

310

24

13

5

37

største antal

           1801

1450

1729

1747

1844

 

 

Reykjavik, 1. april 2011

 

Stefán Briem

stbr@simnet.is