Rapport om brugen af Tungutorg det 5. driftsår


(1. april 2012 – 31. marts 2013)


Rapporten kan også fås som et Word-dokument eller PDF


Tungutorgs webserver blev åbnet for almen og gratis adgang på Internettet den 29. marts 2008. Rapporter for de forrige driftsår kan også fås på Tungutorgs web.


I det 5. driftsår var tilladt længde af tekst til hvert job 10000 karakterer, uændret hele året. Nogle fejl blev rettet og ordlister blev udvidet. Oversigt over brugen af Tungutorg i det 5. driftsår vises her i fem tabeller.


Tungutorg findes på http://www.tungutorg.isTabel 1. Antal job (oversættelse og annotering) og gennemsnitstid pr. job


I løbet af det 5. driftsår har Tungutorg leveret til brugerne maskinoversættelser af fire slags, foruden annotering af islandsk tekst. Ialt udgør det fem forskellige slags job.


jobtype

antal job

procentvis

gennemsnitstid (s)

engelsk => islandsk

21367

63,9 %

0,261

islandsk => engelsk

8027

24,0 %

0,271

islandsk => dansk

3718

11,1 %

0,403

islandsk tekst => tags

153

0,5 %

0,281

esperanto => islandsk

153

0,5 %

0,204

ialt

33418

100,0 %

0,284Tabel 2. Brugen af Tungutorg, angivet ved antal job, fordelt efter måneder

år

måned

antal job

dagligt gennemsnit

2012

april

3988

133

2012

maj

3275

106

2012

juni

1426

48

2012

juli

1092

35

2012

august

1805

58

2012

september

3010

100

2012

oktober

4196

135

2012

november

4062

135

2012

december

2731

88

2013

januar

3109

100

2013

februar

2492

89

2013

marts

2232

72


Tabel 3. Antal job i de forskellige lande/områder


Ifølge IP-numre er Tungutorgs brugere i dette 5. år spredt over 45 lande

(eller områder) i fem verdensdele.


land/område

antal

Island

31566

Europæiske Union, sted

426

Kroatien

287

De Forenede Stater

210

Danmark

183

Ungarn

172

Sverige

128

Kina

105

Storbritannien

47

Ukraine

45

Rusland

33

Hong Kong

31

Canada

17

Grækenland

15

Norge

15

Malta

14

Japan

13

Frankrig

12

Spanien

11

Tyskland

11

Italien

10

Australien

9

Belgien

8

land/område

antal


Brasilien

5


Færøerne

4


Holland

4


Luxembourg

4


Filippinerne

3


Letland

3


Rumænien

3


Kuwait

2


Litauen

2


Sydkorea

2


Argentina

1


ARIPO-området

1


Indien

1


Indonesien

1


Kasakhstan

1


Mexiko

1


Myanmar

1


Moldova

1


Pakistan

1


Schweiz

1


Taiwan

1


Vietnam

1


Tabel 4. Antal job i de 45 lande/områder, fordelt efter jobtyper


land/område

eng => isl

isl => eng

isl => dan

esp => isl

annot.

ialt

Island

19955

7639

3683

146

143

31566

Europæiske Union, st.

340

76

1

5

4

426

Kroatien

287

287

De Forenede Stater

133

71

4


2

210

Danmark

162

5

16183

Ungarn

109

58

2


3

172

Sverige

25

95

8128

Kina

103

2
105

Storbritannien

17

3047

Ukraine

44

1
45

Rusland

33

33

Hong Kong

31

31

Canada

14

3
17

Grækenland

15

15

Norge

4

11
15

Malta

2

9

314

Japan

11

2
13

Frankrig

9

3
12

Spanien

11

11

Tyskland

11

11

Italien

10

10

Australien


9
9

Belgien

5

21

8

Brasilien

5

5

Færøerne

4

4

Holland

4

4

Luxembourg

1

1


2


4

Filippinerne

3

3

Letland

3

3

Rumænien

2

1
3

Kuwait

1


12

Litauen

2

2

Sydkorea

2

2

Argentina

1

1

ARIPO-området


1
1

Indien

1

1

Indonesien

1

1

Kasakhstan

1

1

Mexiko


1
1

Myanmar

1

1

Moldova

1

1

Pakistan

1

1

Schweiz


1
1

Taiwan

1

1

Vietnam

1

1


Tabel 5. Antal job fordelt efter antal ord i kildeteksten og efter jobtyper


antal ord

eng => isl

isl => eng

isl => dan

esp => isl

annotering

1

13961

5575

1905

70

87

2

2327

761

329

18

7

3

857

390

225

16

10

4

513

224

152

7

4

5

368

141

176

2

3

6

350

112

113

11

4

7

213

93

92

3

4

8

174

67

77

2

4

9

159

45

49

3

2

10

137

35

72

0

3

11– 20

726

207

207

10

8

21– 30

580

67

79

0

3

31– 40

176

57

48

0

0

41– 50

122

40

27

0

1

51–100

280

123

93

4

5

101–150

127

35

35

1

4

151–200

78

17

8

1

0

201–250

43

15

5

2

4

251–300

32

4

4

1

0

301–350

36

0

0

1

0

351–400

23

6

2

0

0

401–450

15

0

0

0

0

451–500

10

0

0

0

0

> 500

49

1

16

1

0

største antal

1694

525

840

575

243Reykjavik, 21. april 2013


Stefán Briem

stbr@simnet.is